Aero sraz Lázně Bohdaneč
11. - 13. 6. 2021

Aero Bohdaneč

Vážení přátelé, příznivci aerovek,
velice nerad píši následující věty ohledně Aero srazu v Lázních Bohdaněč. Nikdo z nás nečekal, že by se něco podobného mohlo stát. Sám jsem tomu věnoval mnoho času, aby vše bylo jak má být.

Pokaždé jsem „viděl“ barevnou kolonu našich aerovek, která je zahalena v modrém kouři. Viděl jsem i to jak klábosíme u piva kde probíráme všechny  radosti i starosti. Těšil jsem se v neposlední řadě i na osobní setkání s Vámi příznivci aerovek. Moc mne to asi jako Vás mrzí. Bohužel nám nic jiného nezbude, než se s tím smířit.

Proto jsem se rozhodl přesunout celou akci na  příští rok na dny 11. – 13. 6. Za tím účelem mám již zadaný autokemping na Konopáči. Celá akce by měla proběhnout tak, jak byla pro letošek naplánovaná .Dále chci upozornit že jsem rozeslal zaslané vklady.
Věřím, a přeji si, abychom se všichni ve zdraví na srazu setkali.

Honza Sochor